Onze diensten

Downloaden als pdf: DienstVerleningsDocument : 'Risico's afdekken'
Downloaden als pdf: DienstVerleningsDocument : 'Vermogen opbouwen'
Downloaden als pdf: DienstVerleningsDocument : 'Hypotheekvraag'


Risico's afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo'n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico's en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
Heeft u de verzekering nodig?
Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
In welke situaties keert de verzekering uit?
In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kostenAdvies Gericht op afsluitenCombinatie
85n.v.t. 85


Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
Wat wilt u en wat kunt u betalen?
Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.


Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.
Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.


Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

 Gemiddelde kosten
Advieskosten 85
Kosten gericht op afsluiten productn.v.t.
Beide 85

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.


Vermogen opbouwen

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later
Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie? Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie? Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kosten
AdviesGericht op afsluitenCombinatie
85 85 85


Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
Wat wilt u en wat kunt u betalen?
Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening

 Gemiddelde kosten
Advieskosten 85
Kosten gericht op afsluiten product 85
Beide 85

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 
De Drift 15 Drachten | Binnenwei 34 9248 KX Siegerswoude | 06 - 37 22 72 99 | info@kloosterfinancieeladvies.nl | www.kloosterfinancieeladvies.nl